Δυναμική ή στατική ιστοσελίδα;

Dynamic or Static Website?

Posted on

Δυναμική ή Στατική ιστοσελίδα?  Αυτό είναι ένα από τα πρώτα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθεί πριν ξεκινήσει η κατασκευή ενός Website.


Ο συνηθέστερος τρόπος παρουσίασης στο ίντερνετ των προϊόντων μιας επιχείρησης ή η προβολή ιδεών ενός ατόμου γίνεται μέσω μιας ιστοσελίδας.  Τα είδη μιας ιστοσελίδας ποικίλουν, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός.

Οι δυο μεγαλύτερες και βασικότερες κατηγορίες ιστοσελίδων είναι οι στατικές (static) και οι δυναμικές (dynamic).

Το είδος της ιστοσελίδας που χρειάζεται μια επιχείρηση είναι ένα από τα πρώτα ερωτήματα (αν όχι το πρώτο) που προκύπτει από την συζήτησή μας με τον πελάτη και είναι αυτή η ερώτηση που θα καθορίσει το πως θα κινηθούμε στην συνέχεια. Δυναμική ή στατική ιστοσελίδα; Δυναμική ή στατική λοιπόν;webtuning.eu


Αρκετοί παρομοιάζουν τις δύο κατηγορίες ως η Φτηνή και η Ακριβή λύση αντίστοιχα. Χαρακτηρισμός παντελώς λάθος. Όσον αφορά την όψη/εμφάνισή τους, δεν έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, αλλά όσον αφορά την λειτουργία και τις δυνατότητές τους οι διαφορές είναι πολλές και ουσιαστικές.


Τι είναι η στατική ιστοσελίδα ;

Οι Στατικές ιστοσελίδές (static web-pages ) είναι απλα ηλεκτρονικά έγγραφα  σε μορφή HTML  τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με υπερσυνδέσμους LINKS.

Συγκεριμένα, κάθε στατικό website αποτελεί ένα σύνολο ιστοσελίδων με σταθερό περιεχόμενο, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν εκτενείς πληροφορίες (όπως στοιχεία επικοινωνίας, τιμές, προϊόντα/υπηρεσίες, γραφικά), αλλά δεν μπορούν να τροποποιούνται εύκολα, γρήγορα και με χαμηλό κόστος.

Ο όρος «στατικές» αναφέρεται στο μόνιμο περιεχόμενο των στατικών ιστοσελιδών και όχι σε κάποιο είδος κίνησης. Με απλά λόγια, στατική ιστοσελίδα είναι εκείνη που το περιεχόμενό της είναι συγκεκριμένο και προκαθορισμένο. Τα δεδομένα (κείμενο, φωτογραφίες, κινουμενα γραφικά κλπ.) για να αλλάξουν σε μια στατική σελίδα, θα πρέπει ο διαχειριστής της σελίδας  να έχει γνώσεις Προγραμματισμού και να τα αλλάξει χειροκίνητα, μέσω κάποιου ειδικού προγράμματος κατασκευής ιστοσελιδών.

Είναι κατάλληλες, κυρίως, για την δημιουργία ‘μόνιμων/στατικών παρουσιάσεων’, όπου δεν υπάρχει συχνά η ανάγκη να τροποποιείται το περιεχόμενό τους.

Δηλαδή, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την γενική παρουσίαση μιας επιχείρησης και των προϊόντων ή υπηρεσιών της.


Dynamic-Static


Τι είναι η Δυναμική ιστοσελίδα ;

Oι δυναμικές ιστοσελίδες, σε αντίθεση με τις στατικές ιστοσελίδες, δεν είναι απλά HTML έγγραφα, αλλά συμπεριλαμβάνουν προγραμματισμό (σε μία γλώσσα προγραμματισμού κατάλληλη για το διαδίκτυο, όπως π.χ. είναι η php) και ουσιαστικά είναι web εφαρμογές.

Στις Δυναμικές ιστοσελίδες το περιεχόμενο παράγεται δυναμικά, δηλαδή δεν προϋπάρχει, αλλά «συντίθεται» τη στιγμή που κάποιος επισκέπτεται την ιστοσελίδα. Για τη σύνθεση μιας δυναμικής ιστοσελίδας, ο server επεξεργάζεται κάποια στοιχεία τα οποία είναι αποθηκευμένα σε κάποια Βαση Δεδομένων και παράγει το περιεχόμενο της σελίδας.

Τo βασικό πλεονέκτημα μιας Δυναμικής ιστοσελίδας είναι η εύκολη διαχείριση και ανανέωση του περιεχόμενου. Οι δυναμικές ιστοσελίδες, χρησιμοποιούν κάποια βάση δεδομένων (database), όπου αποθηκεύουν πληροφορίες και απ” όπου αντλούν το περιεχόμενό τους, ανάλογα με το τι ζητάει ο χρήστης/επισκέπτης σε κάθε του «κλικ«.

Η χρήση των βάσεων δεδομένων, είναι αυτή που επιτρέπει την εύκολη προσθαφαίρεση περιεχομένου στις δυναμικές ιστοσελίδες, καθώς δεν απαιτείται να επεξεργάζεται κανείς κάθε φορά την ίδια την ιστοσελίδα, αλλά απλά να διαχειρίζεται έμμεσα το περιεχόμενο στην βάση δεδομένων και οι υπόλοιπες διαδικασίες γίνονται αυτοματοποιημένα από τον «μηχανισμό» της ιστοσελίδας.

Για την εύκολη διαχείριση του περιεχομένου σε μία δυναμική ιστοσελίδα, υπάρχει πρόσθετα στην ιστοσελίδα ένας εύχρηστος μηχανισμός «CMS» (Content Managment System), μέσω του οποίου η προσθαφαίρεση περιεχομένου μπορεί να γίνει ακόμη και από κάποιον αρχάριο. Φυσικά, η «περιοχή διαχείρισης» της ιστοσελίδας, προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης (password), και δεν μπορούν να εισέλθουν σε αυτή οι επισκέπτες της ιστοσελίδας.

Η κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων ενδείκνυται στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων με σχετικά μεγάλο περιεχόμενο. Συνήθως, συστήνονται όταν υπάρχει ανάγκη συχνής ενημέρωσης-ανανέωσης του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Αν λοιπόν έχετε μια επιχείρηση με αρκετά προϊόντα και υπηρεσίες και αν οι ανανεώσεις σας είναι συχνές, τότε ένα δυναμικό website είναι η κατάλληλη λύση για εσάς.

Η κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων είναι προφανώς πιο πολύπλοκη από τις απλές, στατικές ιστοσελίδες, και ο βαθμός δυσκολίας τους εξαρτάται από τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που υποστηρίζει.


Ποιες είναι οι βασικές διαφορές – Υπέρ και κατά

Τα υπέρ μιας στατικής σελίδας :
1. Γρηγορότερη ανάπτυξη της ιστοσελίδας.
2. Χαμηλότερο κόστος κατασκευής.
3. Μικρότερες απαιτήσεις σε χώρο φιλοξενίας.
4. Συνήθως φορτώνει πιο γρήγορα από μια δυναμική.

Τα κατά μιας στατικής σελίδας :
1. Το περιεχόμενό της ανανεώνεται από γνώστη της ανάπτυξης ιστοσελίδων.
2. Ο χρήστης δεν αλληλεπιδρά με την σελίδα.
3. Συνήθως χρησιμοποιείται για σελίδες με μικρό περιεχόμενο που δεν χρειάζεται να ανανεώνεται συχνά (αυτό μπορεί να είναι και θετικό ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης)

Τα υπέρ μιας δυναμικής σελίδας :
1. Το περιεχόμενο μπορεί να ανανεώνεται από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν προγραμματισμό.
2. Είναι πιο εύκολο να ανανεώνεται πιο συχνά το περιεχόμενο.
3. Μπορεί να περιέχει απεριόριστο αριθμό σελίδων άρα και πολύ περιεχόμενο.
4. Είναι εύκολη η διαχείριση χρηστών και διαχειριστών της ιστοσελίδας.

Τα κατά μιας δυναμικής σελίδας :
1. Η κατασκευή ενός δυναμικού site χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί.
2. Το κόστος της είναι μεγαλύτερο.
3. Το κόστος φιλοξενίας είναι μεγαλύτερο (λόγω των μεγαλύτερων απαιτήσεων).
4. Συνήθως φορτώνει αργότερα από μια στατική σελίδα.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε δυναμική ιστοσελίδα αν :
* Η ιστοσελίδα σας είναι σχετικά μεγάλη (πάνω από 15 σελίδες).
* Θέλετε να ανανεώνετε το περιεχόμενο πολύ συχνά (Όπως νεα προιόντα, Προσφορές, ανακοινώσεις κ.τ.λ.
* Θέλετε το περιεχόμενο σας να είναι κατηγοριοποιημένο και αρχειοθετημένο.
* Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται από χρήστες χωρίς πολλές γνώσεις διαδικτυακών εφαρμογών.
* Θέλετε να υπάρχουν διαφορετικοί χρήστες που θα χρησιμοποιούν το σύστημα με δικό του κωδικό ο καθένας.
* Η ιστοσελίδα σας είναι απαραίτητο να περιέχει στοιχεία που θα αλλάζουν δυναμικά (πχ. Τα νέα της εταιρίας κα.)